STJERNEGALLERI

"Geometrien, like evig som Gud og lysende i den guddommelige tanke, ga Gud mønsteret… etter hvilket han skapte verden, slik at den skulle bli den beste og vakreste og endelig mest lik Skaperen."

    Johannes Kepler - Harmonices Mundi 1619.


Kjernen i altersmykket i Jessheim kirke er et ikosaeder. Det dannes av 20 likesidede trekanter.

MONTEBELLOSENTERET

MONTEBELLOSTJERNEN

Montebellostjernen er en visualisering av Montebellosenterets arbeid. Stiftelsen Montebellosenteret er en nasjonal helseinstitusjon. Formålet er å gi hjelp til livsmestring for kreftpasienter og deres pårørende. Montebellostjernen er en materialisering av senterets visjon om å opplyse og oppløfte når livet er i endring. Dens ti stråler representerer bedriftens humanistiske prosjekt og tenkning.

MAJORSTUA SKOLE

SFÆRISK DODEKAEDER

Sfærisk dodekaeder er en geometrisk skulptur som tar utgangspunkt i den klassiske romformen dodekaeder. Tre tolkninger av denne romformen er her lagt inne i hverandre.

KONTAKT:

Adresse: Holeveien 5, 3145 Tjøme

Email: eimund@sandatelier.no

Telefon: +47 90 50 73 38

ÅPNINGSTID:

Etter avtale