Stjernegalleri

STJERNENE

ROSESLOTTET 2020

DE UFØDTES STJERNE


"Geometrien, like evig som Gud og lysende i den guddommelige tanke, ga Gud mønsteret… etter hvilket han skapte verden, slik at den skulle bli den beste og vakreste og endelig mest lik Skaperen."

    Johannes Kepler - Harmonices Mundi 1619.


Kjernen i altersmykket i Jessheim kirke er et ikosaeder. Det dannes av 20 likesidede trekanter.

MONTEBELLOSENTERET

MONTEBELLOSTJERNEN

Montebellostjernen er en visualisering av Montebellosenterets arbeid. Stiftelsen Montebellosenteret er en nasjonal helseinstitusjon. Formålet er å gi hjelp til livsmestring for kreftpasienter og deres pårørende. Montebellostjernen er en materialisering av senterets visjon om å opplyse og oppløfte når livet er i endring. Dens ti stråler representerer bedriftens humanistiske prosjekt og tenkning.

MAJORSTUA SKOLE

SFÆRISK DODEKAEDER

Sfærisk dodekaeder er en geometrisk skulptur som tar utgangspunkt i den klassiske romformen dodekaeder. Tre tolkninger av denne romformen er her lagt inne i hverandre.

GARDERMOEN

KEPLERSTJERNEN

Keplerstjernen på Gardermoen hviler på tre 40 meter høye ben. Stjernen måler 15 meter mellom spissene og er fremstilt i stål og glass. På armene er det festet et laminat av tre lag glass, der det midterste er knust slik at lyset spraker i armene som på en frossen rute.


I Keplerstjernen ser vi to klassiske romformer: Dodekaederet med 12 pentagoner og ikosaederet med 20 likesidede trekanter. Begge er medlemmer av den eksklusive klubben av de fem regulære polyedre.

De er også polære: Dodekaederets 12 flater svarer til ikosaederets 12 hjørner og ikosaederets 20 flater svarer til dodekaederets 20 hjørner.